ВСЕГО ПОЛДНЯ ПОИСКА В ИНТЕРНЕТЕ :)

И вот у меня и у вас документ не абы-чего а НАШЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА!!!
Права роженицы в Украине!
Не могу прикрепить документ, поэтому качайте из ссылки:
http://www.moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=2905 (в самом низу страницы, файл зазипован.)
Самое главное написано в Додатках 2 и 7.

Вот цитаты:
"Процес пологів є серйозним стресовим фактором для жінок. Медичні працівники, що надають медичну допомогу під час вагітності та пологів, повинні пам’ятати про це і своїми діями створювати атмосферу спокою, довіри, впевненості у позитивному результаті пологів. Персоналом акушерського закладу вагітна жінка, роділля, породілля має сприйматись не як об’єкт проведення певних медичних маніпуляцій з метою її розродження, а, насамперед, як особистість і основний учасник у важливому моменті її життя – пологах.
На всіх етапах надання акушерської допомоги жінці забезпечується право на своєчасне отримання від медичних працівників інформації щодо стану її здоров’я та плода (новонародженого), всіх медичних втручань та обстежень, їх необхідності або доцільності, можливих наслідків. Така інформація надається лікарем, акушеркою або медичною сестрою в спокійній обстановці з урахуванням психологічного стану жінки (за її бажанням - конфіденційно). Після отримання інформації жінці пропонується дати згоду на проведення їй або її дитині медичних втручань."

"Кількість внутрішніх акушерських досліджень повинно бути оптимально обмеженою"

"У першому періоді пологів, у разі положення роділлі на спині може виникнути аорто-кавальна компресія і зменшення кровообігу у матці, що впливає на загальний стан жінки (запаморочення, нудота та ін.) і плода. Положення на спині також зменшує інтенсивність маткових скорочень і негативно впливає на перебіг та тривалість пологів. Вертикальне положення роділлі та “лежачи на боку”, сприяє підсиленню скорочувальної активності матки. Найбільш виправданим у першому періоді пологів є активна поведінка жінки, що прискорює процес розкриття шийки матки, зменшує болючість перейм, зменшує кількість випадків із застосуванням родостимуляцій та порушень серцевої діяльності плода."

"У ІІ періоді пологів забезпечується право жінки вибрати положення, яке є зручним, як для неї, так і для медичного персоналу"

"Після цього дитину накривають разом з матір’ю ковдрою для забезпечення “теплового ланцюжка”. Протягом знаходження дитини на животі матері здійснюють спостереження за її життєвоважливими функціями. Дитина може знаходитись на животі у матері до 30 хвилин для реалізації смоктального рефлексу. Далі дитина вільно пеленається і знаходиться біля матері до переведення породіллі у післяпологове відділення. Новонароджений до моменту переведення матері із пологової зали не виноситься."